سوتک

نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد 

 

                 نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت 

 

ولی بسیار مشتاقم 

 

                که از خاک گلویم سوتکی سازد، 

 

                       گلویم سوتکی باشد،بدست کودکی گستاخ و بازیگوش 

 

                                      و او یکریز و پی در پی  

 

                 دم گرم و چموش خویش را بر گلویم سخت بفشارد 

 

                                        و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد، 

 

                بدین سان بشکند در من، 

 

                                       سکوت مرگبارم را......... 

 

                                                  «دکتر علی شریعتی»    

/ 2 نظر / 21 بازدید
مهسا

سلام فرید جان سال نو مبارک انشاالله سال خوبی داشته باشی باکمال میل شما رو لینک میکنم بای بای

دامون

نگاه کن که غم درون دیده ام چگونه قطره قطره آب می شود چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود نگاه کن تمام هستیم خراب می شود شراره ای مرا به کام می کشد مرا به اوج می برد مرا به دام میکشد نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می شود تو آمدی ز دورها و دورها ز سرزمین عطر ها و نورها نشانده ای مرا کنون به زورقی ز عاجها ز ابرها، بلورها مرا ببر امید دلنواز من ببر به شهر شعر ها و شورها به راه پر ستاره می کشانی ام فراتر از ستاره می نشانی ام نگاه کن من از ستاره سوختم لبالب از ستارگان تب شدم چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل ستاره چین برکه های شب شدم چه دور بود پیش از این زمین ما به این کبود غرفه های آسمان کنون به گوش من دوباره می رسد صدای تو صدای بال برفی فرشتگان نگاه کن که من کجا رسیده ام به کهکشان به بیکران به جاودان کنون که آمدیم تا به اوجها مرا بشوی با شراب موجها مرا بپیچ در حریر بوسه ات مرا بخواه در شبان دیر پا مرا دگر رها مکن مرا از این ستاره ها جدا مکن نگاه کن که موم شب براه ما چگونه قطره قطره آب میشود صراحی سیاه دیدگان من به لای لای گرم تو