مترسک ناز می کند
کلاغ ها فریاد می زنند
و من سکوت می کنم....
این مزرعه ی زندگی من است
خشک و بی نشان

/ 1 نظر / 9 بازدید
ریحانه هوتوتو

خوبه[خجالت]